"Narkomana się tworzy: - w domu, szkole, uczelni, na podwórku i na kolonii, słowem wszędzie. Lepi się go z cudownej materii dziecięcej naiwności, chęci poznania świata, wrażliwości, uczuć, porywów serca, najskrytszych tajemnic i szczerych łez."

Marek Kotański

Zadzwoń do nas
501 376 764

Dla młodzieży

1. „Narkotyki – prawda i mity”.

Zajęcia prowadzi Zbigniew Krempicki, który od kilku lat, oprócz pracy terapeutyczno-wychowawczej z młodymi narkomanami, zajmuje się profilaktyką.

W czasie tych zajęć poruszane są następujące problemy:

 • mechanizmy wchodzenia w uzależnienie, nacisk grupy rówieśniczej, mechanizm odtłumaczania, utrata kontroli, brak motywacji do leczenia, straty i negatywne efekty ”brania”, przebieg i wyjątkowość terapii, problemy z readaptacją – prowadzący odnosi się tu do doświadczeń z wieloletniej pracy;
 • podajemy informacje na temat negatywnych skutków działania narkotyków, ich biochemicznych i psychosomatycznych zagrożeń: zespół amotywacyjny, psychozy amfetaminowo-kanabisowe, zmiany genetyczne pod wpływem THC; obnażamy: mit narkomana, mit dilera, mit nieszkodliwości marihuany i reklamę narkotyków w mediach i w muzyce.

Program przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół średnich

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (zajęcia dla jednej klasy)

Cena 300 złotych


2. Warsztaty „Przemocy można się oduczyć! Psychospołeczne mechanizmy zachowań agresywnych w sytuacjach życia codziennego”.

Celem zajęć jest ukazanie strategii zaradczych oraz przedstawienie przyczyn przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej, ujętych kompleksowo, co umożliwia odniesienie się do doświadczeń każdego z uczestników warsztatów. Wśród najważniejszych mechanizmów omawiamy takie kwestie, jak: brak kontroli przykrych emocji (wstyd i upokorzenie, nieumiejętność radzenia sobie ze złością, lęk), brak utrwalonego systemu wartości i podatność na presję grupy rówieśniczej, niska odporność na frustrację, szczególnie silną w warunkach rywalizacji, brak tolerancji.

Pomysł wykorzystuje dorobek skutecznych, amerykańskich metod resocjalizacji (upowszechnianych w naszym kraju przez – między innymi – prof. Wiktora Osiatyńskiego i dr hab. Jerzego Mellibrudę), które wiążą skłonność do zachowań agresywnych z mitem męskiego „twardziela” typu „macho”, bardzo popularnym wśród młodzieży (nie tylko za sprawa mediów i gier komputerowych). Istotnym elementem wzorca „macho” jest kult siły oraz sięganie po substancje psychoaktywne: alkohol, narkotyki, sterydy anaboliczne. W coraz większym stopniu wzorzec ten bywa realizowany również przez dziewczęta. Prowadzący jest tu animatorem aktywności uczestników zajęć. Na podstawie własnych doświadczeń a także wyników badań postaw młodych ludzi w Polsce formułuje kwestie w sposób angażujący do współpracy w grupie. Przemocy uczymy się przez obserwację i naśladownictwo. Można się jej oduczyć, zanim dojdzie do uzależnienia!

Program przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół średnich

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (zajęcia dla jednej klasy)


3. Profilaktyka alkoholowa dla najmłodszych – Warsztat „Zdrowa rozmowa”

Założeniem programu jest przekonanie, że jedną z głównych przyczyn sięgania po alkohol, jest brak umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi. Alkohol rozluźnia, pije się go aby zaimponować kolegom lub dla ,, rozwiązania języka” . Bez alkoholu wiele osób nie umie się bawić, ale przede wszystkim rozmawiać. Dzieci spontanicznie przyswajają sobie taki model komunikacji, traktując go jako normę. Celem programu jest zmiana postaw dzieci wobec alkoholu jako substancji niezbędnej do komunikacji z innymi ludźmi. Zdrowa rozmowa to taka, dzięki której nawiązuję, a potem podtrzymuję kontakty, wyrażam swoje uczucia (bez ,,tłumika alkoholowego”), umiem słuchać aktywnie tego, co mówią inni, odmawiam asertywnie i bez lęku, proszę o radę lub pomoc bez poczucia wstydu. Program obejmuje rozmowę wstępną na temat działania substancji narkotycznej, jaka jest alkohol, pojęcia zdrowia i choroby , a także zestaw specjalnie ułożonych ćwiczeń i scenek. Warsztaty dostosowane są do wieku uczniów. Dzieci nabywają umiejętności, które mogą mieć bardzo istotne znaczenie w profilaktyce zażywania innych substancji (papierosy, narkotyki). „Zdrowa rozmowa”, to taka w której nie potrzebujemy alkoholu, by czuć się pewnie, spokojnie, spontanicznie  i  „na luzie”.

Program przeznaczony dla klas 4 – 6 Szkół Podstawowych

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (zajęcia dla jednej klasy)


4. Warsztat „Porozumiewania bez alkoholu można się nauczyć”

Program stanowi kontynuację programu ,,Zdrowa rozmowa”, może też być traktowany jako moduł niezależny. Wstępne założenia są podobne, uwzględniono jednak zasadniczą różnicę jaką stanowi wiek uczniów , którzy – jak wynika z badań – w przeważającej mierze są po inicjacji lub w trakcie inicjacji alkoholowej. Celem programu jest zmiana przekonania, że alkohol ułatwia komunikację między ludźmi i nie jest szkodliwy. Program pozwala dostrzec wagę procesów codziennej komunikacji, która jest fundamentem budowania satysfakcjonujących relacji międzyludzkich oraz uczy niezgody na przymus picia w każdej sytuacji komunikacyjnej (nieprzyjemna rozmowa, problem z poproszeniem dziewczyny do tańca, wycieczki itd.). Forma warsztatowa umożliwia uczniom zdobycie wiedzy o procesie komunikowania, ćwiczy umiejętność ,,zdrowej rozmowy” (bez „wspomagacza” alkoholowego).

Uczestnicy nabywają umiejętności asertywnego odmawiania, wyrażania prośby o pomoc, umiejętności aktywnego słuchania, podejmowania decyzji z uwzględnieniem ich konsekwencji, co może mieć kluczowe znaczenie w profilaktyce zażywania innych substancji (narkotyki, papierosy, sterydy).

Program obejmuje rozmowę wstępną na temat działania substancji narkotycznej, jaką jest alkohol, pojęcia zdrowia i choroby, a także zestaw specjalnie ułożonych ćwiczeń i scenek.

Program przeznaczony dla uczniów Gimnazjów

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (zajęcia dla jednej klasy)


5 . „Jak uchronić młodzież przed alkoholem,  narkotykami i nikotyną?” (profilaktyka alkoholizmu i narkomanii)

Cel spotkania:

Zajęcia mają przedstawić młodzieży fakty i stereotypy związane z alkoholem, narkotykiem i nikotyną, pokazać w jaki sposób działają substancje psychoaktywne i jak tworzy się droga do uzależnienia oraz uświadomić zagrożenia wynikające z wkroczenia na „ścieżkę inicjacyjną”.

Tematyka:

    • Dlaczego sięgam po alkohol?
    • Co to jest uzależnienie?
    • Od czego można się uzależnić i co o tym decyduje?
    • Ciekawość a środki psychoaktywne
    • Mity i fakty o alkoholu i narkotykach
    • Wpływ alkoholu i narkotyku na organizm
    • Zjawisko „utraty kontroli” – autodiagnoza
    • Konsekwencje uzależnienia od środka psychoaktywnego
    • Znaczenie grupy rówieśniczej
    • Czy umiem powiedzieć „nie”?
    • HIV I AIDS

Informacje dotyczące zagrożeń nie będą zbyt szczegółowe, (aby nie stanowiły instruktażu nieprawidłowych zachowań).

Program przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół średnich

Czas trwania: 60 min (zajęcia dla większej ilości osób)

Cena: 1000 złotych


6. „Zanim będzie za późno…” (profilaktyka alkoholizmu i narkomanii)

Spotkanie prowadzone jest w oparciu o środki multimedialne, przez terapeutę uzależnień.

Program skierowany jest głównie do dzieci szkół podstawowych, które jeszcze nie miały   kontaktu z żadnym ze środków psychoaktywnych. Działania profilaktyczne kierowane właśnie do tej grupy wiekowej wynikają ze świadomości dorosłych (pedagogów, terapeutów, psychologów), że problem palenia papierosów i próbowania alkoholu dotyczy nie małej wcale populacji dzieci i młodzieży. Nierzadko już dzieci w najmłodszych klasach szkół podstawowych sięgają po papierosy a pod koniec szkoły podstawowej – część z nich to osoby uzależnione od nikotyny. Zajęcia uświadamiają, że te środki mogą być przyczyną ciężkich chorób. Ukazują też wzajemny wpływ środowiska i ludzi na siebie, uczą kształtowania zdrowego otoczenia wokół  siebie. Program prowadzony jest metodami aktywizującymi – jest to zachęta dzieci do sprawdzenia dostarczonej im wiedzy, ćwiczenia umiejętności.

Cel programu

Program modeluje pozytywne normy i wartości jako alternatywy dla alkoholu, narkotyku i papierosa.  Dostarcza podstawowej wiedzy na temat uzależnień. Ćwiczenia uczą współpracy i odprężają. Program rozwija u dzieci koncentrację i umiejętność obserwacji otoczenia i uczenia od niego pozytywnych wzorców. Ponadto umożliwia wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą, piją bądź biorą przy nich. Uświadamia skutki palenia papierosów, picia alkoholu i brania narkotyków. Ma także za zadanie kształtować zdrowe normy, wartości i postawy. Celem jest także rozszyfrowanie mitów i fałszywych przekonań dotyczących papierosów, narkotyków i alkoholu. Dostosowany jest do możliwości intelektualnych małych dzieci

 Tematyka programu

 • Prawdy i mity na temat alkoholu, narkotyków i papierosów
 • Powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia w młodym wieku
 • Co wiemy o alkoholu, narkotykach i papierosach
 • Wpływ środków masowego przekazu na temat przekonań dotyczących środków psychoaktywnych
 • Rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z naciskami – sztuka odmawiania
 • Co to jest zdrowie i od czego nasze zdrowie zależy? – pogadanka
 • Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 • Nie pal, nie pij przy mnie, proszę

Informacje dotyczące zagrożeń nie będą zbyt szczegółowe. (aby nie stanowiły instruktażu nieprawidłowych zachowań)

Program przeznaczony dla uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej

Czas trwania: 45 minut (zajęcia dla jednej klasy)

Cena: 250 złotych


7. „Wobec przemocy w szkole” (profilaktyka dotycząca zachowań agresywnych i przemocy w szkole)

Cel programu:

Nasilająca się agresja w szkole jest dużym problemem zarówno dla wychowawców klas, jak i dla samych uczniów. Bardzo często uczniowie nie radzą sobie ze swoimi emocjami, szczególnie nieprzyjemnymi jak złość czy frustracja. Dlatego na prośbę wielu nauczycieli proponujemy program profilaktyczny „Wobec przemocy w szkole”, który może być doskonałym uzupełnieniem Szkolnego Programu Profilaktyki. Naszym celem jest zminimalizowanie utrwalonych wzorów zachowań jak: tendencje do agresji, przewodzenia, ataku, bójki, napady złości, dokuczanie. Ponadto istotne jest, aby pokazać młodzieży jak ważne jest kształtowanie umiejętności podejmowania rozsądnych decyzji w sytuacji przemocy oraz nauka radzenia sobie w społecznie groźnych sytuacjach. Przemocy uczymy się przez obserwację i naśladownictwo. Można się jej oduczyć, zanim dojdzie do uzależnienia! Chcemy przekazać wiedzę, do kogo zwrócić się o pomoc jak również pomóc młodzieży zrozumieć potrzebę udzielania wzajemnej pomocy i istotę zwiększenia zaufania do siebie.

Hasło przewodnie spotkania brzmi: „młodzi bez agresji”

Tematyka programu:

 • Przemoc a agresja – czym są, cechy wspólne i różnice
 • Co to jest przemoc, na czym polega, jakie są rodzaje?
 • Przyczyny stosowania przemocy, dlaczego młodzi to robią???
 • Kim jest sprawca a kim ofiara???
 • Jak bronić się przed przemocą??
 • Czy mamy do czynienia z modą na przemoc???
 • Alternatywne do przemocy i agresji zachowania

Program przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół średnich

Czas trwania: 60  min