Joomla Vorlagen by User Reviews FatCow

"Narkomana się tworzy:
- w domu, szkole, uczelni, na podwórku i na kolonii, słowem wszędzie.
Lepi się go z cudownej materii dziecięcej naiwności, chęci poznania świata,
wrażliwości, uczuć, porywów serca, najskrytszych tajemnic i szczerych łez."
                                                                                 Marek Kotański

 

 

Biuro Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zwraca się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy. Celem naszej działalności jest dotarcie z programem profilaktycznym  (narkomania, alkoholizm, przemoc, HIV/AIDS), do jak najszerszej grupy młodzieży, (dlatego sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do różnego wieku uczniów). Zdając  sobie sprawę z tego, że skuteczność działań profilaktycznych w dużej mierze zależy od wiedzy oraz zaangażowania nauczycieli i rodziców, proponujemy tematyczne "panele profilaktyczne". Projekt ten zakłada równoczesne objęcie edukacją:

        - młodzieży - zajęcia profilaktyczne i warsztaty

        - pedagogów - szkolenia i warsztaty

        - rodziców - spotkania informacyjno-poradnicze

       - członów Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Policji, pracowników OPS, Zespołów Interdyscyplinarnych - konferencje tematyczne


 Z doświadczenia wiemy, że tak kompleksowo potraktowane i rozłożone w czasie działanie zwiększą szanse powodzenia.
 W załączonej ofercie znajdą Państwo więcej szczegółów dotyczących profilu i formuły naszej działalności, a także tytuły i opisy konkretnych zajęć, szkoleń i warsztatów.
 Liczymy na zainteresowanie i zapraszamy do współpracy.