"Narkomana się tworzy: - w domu, szkole, uczelni, na podwórku i na kolonii, słowem wszędzie. Lepi się go z cudownej materii dziecięcej naiwności, chęci poznania świata, wrażliwości, uczuć, porywów serca, najskrytszych tajemnic i szczerych łez."

Marek Kotański

Zadzwoń do nas
501 376 764

Zespół

Zbigniew Krempicki

Specjalista terapii uzależnień (certyfikat Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii), pedagog o specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna i sądowa oraz interwencja kryzysowa. Pracował w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych od Narkotyków przy MOPS w Oświęcimiu, w Centrum Terapii Narkomanów w Krakowie w ośrodkach terapeutycznych dla młodzieży w Ochotnicy Dolnej, Wierzbiu oraz w Domu MONARu w Krakowie. Obecnie pracuje jako wychowawca w istniejącym w ramach Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olkuszu, Ośrodku Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Jeżówce. Jest również Animatorem Profilaktyki Stowarzyszenia MONAR (certyfikat) Figuruje też w sądowej ewidencji specjalistów uprawnionych do zbierania informacji o charakterze używania substancji przez oskarżonego.


Patrycja Myśliwiec

Pedagog resocjalizacyjny. Absolwentka trzyletnich studiów podyplomowych „Psychologia kryzysu. Interwencja Kryzysowa” w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Ukończyła szereg szkoleń i zdobyła uprawnienia z zakresu pracy w obszarze przemocy w rodzinie (min. Duluth i dwustopniowe szkolenie z terapii BSFT organizowane przez Niebieską Linie). Przez wiele lat pracowała jako terapeutka uzależnień w ośrodku terapii długoterminowej Monar w Krakowie. Była również pracownikiem Punktu Konsultacyjnego dla osób Uzależnionych w Bochni. Jest, również pracownikiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni, gdzie prowadzi program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Od 1998 r. do 2014r.  pracowała w Służbie Więziennej, w stopniu majora. Posiada duże doświadczenie szkoleniowe w problemie przemocy i uzależnień.


Adam Dziuszko

Socjolog, specjalista terapii uzależnień, wieloletni lider zespołu terapeutycznego „Domu Monaru” w Krakowie, obecnie terapeuta w prywatnym Ośrodku dla osób uzależnionych „Atentte”; edukator, posiadacz certyfikatu Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w zakresie Psychoprofilaktyki i Socjoterapii, certyfikatu z I Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników i Uczestników Programów Substytucji Lekowej, i certyfikatu „Poradnictwo w Zakresie HIV/AIDS”. W latach 2011 i 2013 realizował cykl szkoleń o powyższej tematyce w wojsku na zlecenie MON.