"Narkomana się tworzy: - w domu, szkole, uczelni, na podwórku i na kolonii, słowem wszędzie. Lepi się go z cudownej materii dziecięcej naiwności, chęci poznania świata, wrażliwości, uczuć, porywów serca, najskrytszych tajemnic i szczerych łez."

Marek Kotański

Zadzwoń do nas
501 376 764

Oferta BPU

Projekt Biura Profilaktyki Uzależnień powstał w wyniku wieloletnich doświadczeń terapeutycznych, pedagogicznych i prewencyjnych osób go współtworzących. Udało się nam stworzyć zespół profesjonalistów, którego najmocniejszą stroną jest: kompetencja, doświadczenie i skuteczność. Podjęcie rzetelnych działań profilaktycznych w temacie uzależnień wśród dzieci i młodzieży nie podlega dyskusji. Statystyki mówią za siebie – według najnowszych badań, co trzeci 15-latek miał kontakt z narkotykami lub alkoholem. Liczba ta z roku na rok rośnie. Dlatego znane powszechnie stwierdzenie: „lepiej zapobiegać niż leczyć”, nabiera w tym wypadku głębszego sensu. Głównym celem naszej działalności jest, więc szeroko pojęta profilaktyka pierwszego stopnia.

Ofertę głównie kierujemy do:

  • młodzieży, (piąta i szósta klasa S.P., gimnazjum, szkoły średnie) czyli grupy wiekowej najbardziej zagrożonej problemem, najczęściej eksperymentującej z substancjami odurzającymi;
  • nauczycieli i pedagogów, dla których rzetelna wiedza na temat narkotyków i alkoholu może stać się cenną pomocą wychowawczą w codziennej pracy z uczniami;
  • rodziców, którzy potrzebują pomocy i wsparcia w radzeniu sobie z kryzysem dojrzewania ich dzieci. (Na podstawie badań Małopolskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, dotyczących źródeł informacji młodzieży na temat narkotyków – rodzice zajmują ostatnie miejsce!);
  • innych grup zawodowych: policja, wojsko, służba więzienna, służba zdrowia, członkowie GKRPA.

 

  • W wypadku większych zamówień możliwa jest negocjacja ceny.
  • Zajęcia odbywają się na terenie szkoły.
  • Koszty dojazdu wliczone są w ceny zajęć.
  • Nauczyciele biorący udział w szkoleniach otrzymują stosowne zaświadczenia honorowane przy awansie zawodowym.